Výběr z knih

Některé knihy je možné vypůjčit si pouze prezenčně, jiné si mohou čtenáři odnést s sebou domů.


Ukázky knih, které jsou k dispozici v muzejní knihovně:

DŘEVĚNÉ A POLODŘEVĚNÉ KOSTELY, KAPLE A ZVONICE ČESKÉ REPUBLIKY

Karel Kuča

Praha 2015

JAN KUBIŠ - NEZASTAVÍ MNE ANI TO NEJHORŠÍ

Eduard Stehlík

Žďár nad Sázavou 2017

JAŘMO, PARKÁN, TRDLICE ANEB VÝKLADOVÝ SLOVNÍK HISTORICKÝCH POJMŮ...

Alena Vondrušková

Praha 2011

MONARCHIE 1848-1918

Ed.: Andrea Poláčková

Praha 2019

PROTEKTORÁT 1939-1945


Praha 2019

PRVNÍ REPUBLIKA 1918-1938


Praha 2019

ABECEDA KOMUNISMU

Luděk Navara, Josef Albrecht

Brno 2010

ČESKÁ MÓDA 1940-1970

Konstantina Hlaváčková

Praha 2000

ČESKÁ MÓDA

Eva Uchalová

Pro salon i promenádu 1780-1870
Od valčíku po tango 1870-1918
Elegance první republiky 1918-1939

.

ČESKÉ ZEMĚ V ÉŘE PRVNÍ REPUBLIKY (1918-1938)

Zdeněk Kárník

1. díl: Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929)
2. díl: Československo a české země v krizi a v ohrožení (1930-1935)
3. díl: O přežití a o život (1936-1938)

Praha 2002, 2003

ČESKÝ KUBISMUS

Vojtěch Lahoda

Praha 1996

ČESKÝ KUBISMUS. ARCHITEKTURA A DESIGN 1910-1925


Weil am Rhein 1991

DESET STOLETÍ ARCHITEKTURY:


architektura románská
architektura gotická
architektura renesanční
architektura barokní
architektura 19. století
architektura 20. století

Praha 2001

DEVĚT ŽEN Z HRADU

Pavel Kosatík

Praha 1999

DĚJINY ČESKÉHO STÁTU V DOKUMENTECH

Zdeněk Veselý

Praha 2003

DĚJINY HMOTNÉ KULTURY I(1), I (2), II (1), II (2)


Praha 1985, 1995, 1997

DĚJINY MORAVY V DATECH

František Čapka

Brno 2001

DĚJINY ODÍVÁNÍ

Ludmila Kybalová

Starověk
Středověk
Renesance
Barok a rokoko
Od empíru k druhému rokoku
Od zlatých dvacátých po Diora

DĚJINY SPRÁVY ČESKÝCH ZEMÍ

Zdeňka Hledíková, Jan Janák, Jan Dobeš

Praha 2007

DĚJINY ZEMĚDĚLSTVÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Magdalena Beranová, Antonín Kubačák

Praha 2010

ENCYKLOPEDIE MĚSTSKÝCH BRAN V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Zdeněk Fišera

Praha 2007

ENCYKLOPEDIE MĚSTSKÝCH VĚŽÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Zdeněk Fišera

Praha 2006

ERICH ROUČKA

Blahomil Grunda, Miroslav Starycha

Brno 2007

HISTORICKÁ FOTOGRAFIE. SBORNÍK PRO PREZENTACI HISTORICKÉ FOTOGRAFIE VE FONDECH A SBÍRKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

Karel Kuča

Hradec Králové, 2003

HISTORICKÉ RADNICE ČECH, MORAVY A SLEZSKA - 1., 2. DÍL

Karel Kibic, Zdeněk Fišer

Praha 2009, 2010

HISTORICKÉ ZBRANĚ

Vladimír Dolínek, Jan Durdík

Praha 2008

HISTORIE BANK A SPOŘITELEN V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

Pavel Juřík

Praha 2011

ILUSTROVANÁ ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH ZÁMKŮ

Pavel Vlček

Praha 1999

JAGELLONSKÝ VĚK V ČESKÝCH ZEMÍCH - 1.-4. DÍL

Josef Macek

Praha 1992, 1994, 2002

JÍDLO A PITÍ V PRAVĚKU A VE STŘEDOVĚKU

Magdalena Beranová

Praha 2007

JÍDLO A PITÍ ZA RUDOLFA II.

Magdalena Beranová

Praha 1997

KUBISTICKÁ PRAHA


Praha 2004

LIDOVÁ KULTURA - NÁRODOPISNÁ ENCYKLOPEDIE ČECH, MORAVY A SLEZSKA


Praha 2007

LIDOVÉ OBYČEJE A JEJICH VÝTVARNÉ KOMPONENTY

Eva Večerková

Brno 2010

LIECHTENSTEINOVÉ MEZI KONFISKACÍ A VYVLASTNĚNÍM

Ondřej Horák

Praha 2010

MALÁ ENCYKLOPEDIE VELIKONOC

Valburga Vavřinová

Praha 2006

MAPY ČECH, MORAVY A SLEZSKA V ZRCADLE STALETÍ

Eva Semotanová

Praha 2001

MĚSTA A MĚSTEČKA V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU - 8 DÍLŮ

Karel Kuča

Praha 1996-2011

NOVÁ ŠLECHTA RAKOUSKÉHO CÍSAŘSTVÍ

Jan Županič

Praha 2006

PALNÉ ZBRANĚ

Vladimír Dolínek

Praha 1998

RUČNÍ PALNÉ ZBRANĚ

Jaroslav Lugs

Praha 1956

SKLO 20. STOLETÍ

Judith Millerová

Bratislava 2005

TAKOVÍ NÁM VLÁDLI

Jiří Pernes

Praha 2003

TECHNICKÉ PAMÁTKY V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU - 1.-4. DÍL

VITRÁŽE

Ludvík Losos

Praha 2006

VOJENSKÉ ODÍVÁNÍ

Dagmar Kutílková

Praha 2008