Rytířský sál s freskovou výzdobou

Sál s freskovou výzdobou se nachází v jihovýchodní části přízemí a řadí se k pozůstatkům románského hradu, který je součástí dnešní budovy zámku. Sál byl zřejmě jakousi společenskou místností, ve které se prolínal světský život se základními duchovními hodnotami reprezentovanými malbami křesťanských mučedníků.

Kamenný hrad byl ve Velkém Meziříčí postaven již na konci druhé čtvrtiny 13. století, což bylo v té době výsadou pouze zeměpána. Svědčí to tedy o významném postavení pánů z Meziříčí. V odkrytém textu se nenachází žádné zmínky o zadavateli či zhotoviteli, ale dle časového období byl objednavatelem zřejmě právě zástupce rodu pánů z Meziříčí.

Na východní stěně byla odkryta malba znázorňující souboj černého rytíře a rytíře z Meziříčí, který nese štít s erbem pánu z Meziříčí. Erb je již v barevné kombinaci červené a bílé, jak jej má ve znaku město. Tento rytířský souboj je datován již před rok 1300.

Na západní stěně byla restaurována figurální malba s průvodním latinským textem popisující život a smrt svaté Markéty ze Zlaté legendy. Legendu sestavil italský duchovní Jakub de Voragine v letech 1261-1266, první opisy se do českých zemí dostaly ke konci 13. století. Rozsáhlý text čítá sedmnáct řádků, jednotlivá písmena jsou zhruba 3 cm vysoká. Dané dílo je možné považovat na poli české epigrafiky za unikátní, jelikož nápisové paralely k literárním protějškům jsou zaznamenány zhruba až od doby husitské. Navíc se objevovaly především v sakrálním prostředí. Kostelní interiéry té doby sice ukrývají příběhy z Bible a křesťanské legendy, ale v profánním prostředí se jedná o výjimečný objev.

Vzhledem k zachovalosti a kráse provedení je dílo velkým obohacením kulturního dědictví.


Otevírací doba

květen, září, říjen: denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00

červen: denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

červenec, srpen: denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00

Vstupné

Dospělí

50 Kč

Děti

25 Kč

Senioři

30 Kč

Maximální počet návštěvníků ve skupině je 15 osob.