Vstupné

TRASA A

Plné

140 Kč

Snížené

děti, studenti

70 Kč

Senioři

100 Kč

20 Kč


TRASA B

Plné 

70 Kč

Snížené

děti, studenti

35 Kč

Senioři

50 Kč

20 Kč


FRESKY

Plné

50 Kč

Snížené

děti, studenti

25 Kč

Senioři

30 Kč

-


V muzeu je možné platit také platební kartou. 
Při akcích bude vstupné upraveno dle druhu akce.


Trasa A:

Základní trasa má dvě části, které jsou v ceně jedné vstupenky. V první části si návštěvníci v doprovodu průvodce prohlédnou stylově zařízené zámecké pokoje. Druhá část pak probíhá ve druhém patře zámku, kde je představen mobiliář a sbírby majitelů zámku a navazují na to expozice muzea (prohlídka této části už je více individuální).

Trasa B:

Tato trasa nabízí možnost prohlídky druhého patra, kde je představen mobiliář a sbírky majitelů zámku a navazují na to expozice muzea.

Příplatky:

  • mimo pracovní dobu v sezóně je účtováno dvojnásobné vstupné
  • mimo sezónu je účtováno trojnásobné vstupné
  • doprovodný program při prohlídce 20 Kč

Vstup zdarma:

  • děti do 6 let
  • pedagogický dozor
  • po předložení průkazu: osoby ZTP a ZTP/P, pracovníci členských muzeí AMG, Spolku saských muzeí, novináři (jen po předchozí domluvě s vedením muzea, musí se jednat o služební návštěvu), členové Zväzu múzeí a pěstounské rodiny FOD