Zámek, původně hrad, byl vybudován před polovinou 13. století, nepřímo je doložen k roku 1236, kdy se jako svědek uvádí Budislav z Meziříčí, příslušník významného moravského rodu erbu křídla (pánové z Meziříčí, z Tasova, z Lomnice), který kolonizoval tuto oblast. Pánové z Lomnice drželi Meziříčí až do konce 14. století. Dali městu i svůj znak: sedm bílých orlích per v červeném poli svázaných zlatou stuhou.

V druhé polovině 14. století byl rozšířen o křídlo na severní straně, jehož existenci dnes připomínají pouze sklepy pod vnitřním nádvořím zámku.

Na počátku 15. století se vlastníci hradu, páni z Kravař, zaměřili především na vybudování mocně opevněného předhradí. Před polovinou 15. století, kdy se majiteli stávají opět pánové z Lomnice, byla upravena i jeho vnitřní část.

Přestavba středověkého hradu na pohodlnější sídlo zámeckého charakteru se uskutečnila během první poloviny 16. století. Tuto radikální dlouhodobou stavební akci dokončil známý renesanční kavalír a věhlasný stavebník Jan z Pernštejna, který v letech 1528 - 1548 Meziříčí vlastnil. V druhé polovině 16. století byla majitelkou zámku Alenou Meziříčskou z Lomnice, upravena vstupní část předzámčí, což potvrzují znaky a pamětní nápis s letopočtem 1578 na věžové bráně. Ve vnitřním nádvoří byla ve skále vylámána studna. Náležitě byly také upraveny interiéry vnitřního zámku, výzdobu prostoru nádvorní lodžie doplnila fresková ornamentální výmalba doplněná o iluzivní edikuly se znaky stavebníků.

Pronikavá barokizace zámku se uskutečnila za dědiců Arnošta Františka hr. Ugarte, jimiž byli jeho synové Jan a František Ferdinand. V roce 1723 zámek vyhořel, a tak bylo přistoupeno k jeho rozsáhlé přestavbě. Hrubou stavbu provedli velkomeziříčští poddaní, dokončil ji v průběhu roku 1733 pražský stavitel Ferdinand Václav Špaček. Přestavbou vzniklo především dnešní vstupní křídlo vnitřního zámku, jehož dominantou se stal trojosý rizalit se střechou vyhnanou do barokní báně s lucernou.

Počátkem 20. století bylo znovu vyzděno západní průčelí nad goticko-renesanční lodžií. Byla také snesena barokní báň nad vstupním rizalitem. V současné době je zámek průběžně opravován.....-1399 pánové z Lomnice a Meziříčí

1399-1416 Lacek z Kravař a Helfenštejna

1416-1447 pánové z Kravař a Plumlova

1447-1528 pánové z Lomnice

1528-1552 pánové z Pernštejna

1552-1592 Heldtové z Kementu

1592-1649 Berkové z Dubé a Lipého

1649-1676 hrabata z Kounic

1676-1735 hrabata z Ugarte

1735-1742 Leopold vévoda Šlesvicko-Holštýnský

1742-1764 Marie Eleonora Holštýnská, provdaná vévodkyně z Guastally a Sabionetty

1764-1812 Eleonora Öttingen-Spielberg, provdaná princezna Liechtensteinová

1812-1819 Mořic princ Liechtenstein

1819-1899 Leopoldina Liechtensteinová, provdaná princezna Lobkowiczová

1899-1908 Rudolf princ Lobkowicz

1908-1937 František Maria Alfred hrabě Harrach

1937-1948 Josefa Harrachová, provdaná Podstatzká - Lichtenstein

1948-1995 státní majetek

1995-2000 Josefa Podstatzká-Lichtenstein

2000-2016 František, Maria a Jan Podstatzký-Lichtenstein

2016-2021 Maria a Jan Podstatzký-Lichtenstein

od 2021 - Jan Podstatzký-Lichtenstein