Právě se děje

Velkomeziříčské muzeum připravilo na druhou adventní neděli vánoční koncert souboru Musica Festiva. Návštěvníci zámku se mohou těšit na tradiční vánoční skladby v podání sopranistky Olgy Vít Krumholzové, kytaristy Petra Štěpána, houslistky Dagmar Virtové a hobojistky Gabriely Plaché. Během koncertu zazní například Schubertova Ave Maria, Alžbětínská...

V letošním roce si velkomeziříčské muzeum připomíná 130. výročí od svého vzniku. Historii muzea, jeho činnost a sbírkové fondy přiblíží návštěvníků výstava, kterou slavnostně zahájíme ve čtvrtek 23. listopadu 2023 v 17 hodin. Otevřena bude až do 31. ledna 2024.

Velkomeziříčské muzeum si tento rok připomíná 130. výročí svého založení. Na návštěvníky tak bude čekat nejen výstava, která jim historii této instituce přiblíží, ale školám opět nabízíme tematický celek o vzniku a činnosti muzea v našem městě v podobě programu.

24. listopadu-22. prosince 130 let Muzea Velké Meziříčí (výstava bude pokračovat v lednu)