Historie muzea

Počátky muzea ve Velkém Meziříčí jsou spjaty s konáním všeobecné krajské výstavy, která se ve městě uskutečnila od 26. srpna do 10. září 1893. Výstava se zaměřila na zemědělství, průmysl, společenský život a lidovou kulturu na Horácku. Důležitou osobou se stal učitel zdejší Rolnické školy ing. Antonín Večer, který mezi lidmi vyhledával vhodné exponáty plánované výstavy. Nápomocný mu v tomto ohledu byl Dámský odbor Národní jednoty, jehož členky dokonce některé předměty samy zakoupily a na výstavu věnovaly.

V roce 1895 pak byly předměty vystaveny na Národopisné výstavě československé v Praze. Po jejím skončení uschoval ing. Večeř předměty v budově Rolnické školy, čímž byl položen základ meziříčského muzea.

Prostory pro uložení věcí pak získalo muzeum v roce 1901 v nově postavené budově gymnázia. V jedné místnosti byly uloženy trojrozměrné předměty, ve druhé pak materiály archivní a knihovna.

Další významnou osobou spjatou s muzeem byl berní ředitel Josef František Svoboda, který stál již u zrodu muzea v Novém Městě na Moravě. Do Meziříčí přišel v roce 1912 a na žádost městské rady se ujal organizace muzea. Měl zásluhu na tom, že město si sbírky v roce 1916 převzalo do své správy. K 1. lednu 1917 pak byly schváleny stanovy muzea.

Město v roce 1917 zřídilo Krajinské muzeum ve Velkém Meziříčí, které se setkalo se zájmem ze strany obyvatel. Sbírkových předmětů přibývalo, a tak byly v roce 1924 uvolněny další dvě místnosti ve staré škole na náměstí. V roce 1931 získalo muzeum 11 místností v první patře radnice a o dva roky později byla slavnostně zpřístupněná expozice.  Část prostor na radnici bylo muzeum nuceno v březnu 1945 vyklidit a ze zbývajících místností se stalo spíše jenom skladiště.

Za přelomový rok je třeba označit rok 1948, kdy se muzeum přestěhovalo z radnice do budovy zámku. V roce 1953 se muzeum dostalo pod správu okresního národního výboru, v roce 1961 se opět stává městskou institucí.

Od roku 1982 bylo součástí žďárského okresního muzea, v roce 1990 se stalo městským muzeem a od roku 1996 je příspěvkovou organizací města.