Muzeum Velké Meziříčí

Zámecké schody 1200/4, 59401 Velké Meziříčí

+420 566 522 773

muzeumvm@muzeumvm.cz

Pokladna, rezervace prohlídek:

+420 778 777 169

pokladna@muzeumvm.cz

@muzeumvm

IČ: 00542903

ID datové schránky: 25k3m7q

číslo bankovního účtu: 1621767399/0800


Mgr. Irena Tronečková

ředitelka muzea

+420 566 522 773

+420 778 777 168

Mgr. Lucie Pavelcová

historik, archivář, propagační pracovník

+420 566 522 773

Dana Cejnková

lektor, dokumentátor, knihovník

+420 566 522 206

PaedDr. Eva Kočí Valová

edukátor, lektor

Bc. Denisa Růžičková

dokumentátor, lektor

+420 566 522 206

Libuše Vránová

účetní

+420 566 522 206