Archiv

V muzejním archivu jsou uloženy předměty archivní povahy. Evidenčně jsou rozděleny do fondů ve třech řadách:

Fondy řady A byly uměle vytvořeny podle tematického zaměření. Zajímavé fondy jsou např. Muzeum ve Velkém Meziříčí, Odboj ve Velkém Meziříčí, Fotodokumentace (fotografie z let 1890 až do současnosti) a další.

Za zmínku stojí i fondy řady B obsahující celé soubory i jednotliviny z pozůstalostí významných osob. Připomenutí si zaslouží například pozůstalost malířky Zdenky Vorlové Vlčkové, spisovatelky Františky Stránecké nebo poznámky a zpracované práce vlastivědných badatelů Antonína Střechy, Karla Janíčka, Karla Stojana a mnoha jiných.

Řada C obsahuje již zpracovaná témata – diplomové i jiné práce, stavebně historické průzkumy a podobně.

Všechny tři řady jsou průběžně doplňovány a rozšiřovány o nové přírůstky.

Studium archivních materiálů je možné pouze prezenčně v pracovní době příslušného pracovníka (pondělí až pátek). Vzhledem k malé kapacitě badatelny doporučujeme se předem objednat telefonem nebo mailem. Jinak se může stát, že absolvujete cestu zbytečně.


Kontakt:

Dana Cejnková
cejnkova@muzeumvm.cz, tel.: 566 522 206

Mgr. Lucie Pavelcová
pavelcova@muzeumvm.cz, tel.: 566 522 773