Expozice Zámek

SARAJEVSKÝ SALON

Prostory tohoto salonu jsou věnovány císařským manévrům, které se uskutečnily v roce 1909 u Velkého Meziříčí. Hostitelem byl hrabě František Harrach, který v té době zámek vlastnil. Mezi nejvýznamnější hosty tohoto vojenského cvičení patřili císař František Josef I., německý císař Vilém II. a následník trůnu František Ferdinand d´Este.

Hrabě Harrach se v roce 1914 zúčastnil coby pobočník následníka trůnu manévrů v Sarajevu. V expozici se nachází kapesník s krví Františka Ferdinanda d´Este, který Harrach z manévrů přivezl. Hrabě jel stejným automobilem spolu s arcivévodou a jeho manželkou, vévodkyní Žofií, sarajevskými ulicemi v okamžiku, kdy došlo k osudným výstřelům.


VELKÝ SALON

Mezi nejzajímavější předměty v tomto sále patří psací stolek francouzské královny Marie Antoinetty, která byla přítelkyní Eleonory z Liechtensteina, majitelky velkomeziříčského panství v letech 1764-1812. Vystaven je také smuteční náhrdelník, který patřil císařovně Marii Terezii. Pozornost upoutají bohatě řezaná italská renesanční casonetta.


LOŽNICE FRANTIŠKA JOSEFA I.

Císař František Josef I. byl na zámku ubytován v roce 1909 v době konání císařských manévrů. K vybavení ložnice patří například barokní postel s nočním stolkem z roku 1703, mycí souprava či modlitební klekátko. Nechybí ani kříž vykládaný želvovinou.