Expozice Muzeum

MOBILIÁŘ A SBÍRKY MAJITELŮ

V první části muzea je představena sbírka militarií, a to jak chladné, tak i palné zbraně. Sbírka obsahuje i plátovou zbroj z období třicetileté války.

Následuje kolekce orientálních předmětů, které byly shromážděny především Rudolfem Lobkovicem a Františkem Harrachem.

Poslední místností věnující se sbírkám majitelů je velký sál, který je zařízen převážně barokním nábytkem. Přináší rovněž portréty řady významných osobností.


PŘÍRODOVĚDNÉ EXPOZICE

Výstava "Od albitu k žule" představuje mineralogickou část sbírek muzea. Jedná se o minerály, které byly nalezeny převážně v oblasti Velkomeziříčska.

Návštěvníci mohou nahlédnout do tzv. otevřeného depozitáře, kde se nachází ornitologická sbírka mapující výskyt ptactva na území bývalého okresu Velké Meziříčí na počátku 20. století. Ta vznikala původně jako soukromá sbírka řídícího učitele Rudolfa Divíška, uznávaného preparátora, který ji používal pro výuku. Později celou sbírku věnoval muzeu a dál o ni pečoval a rozšiřoval ji. V depozitáři jsou dále umístěny lihové preparáty ryb a hmyzu, savci či exotická zvířata.


KUBISMUS

Vystavená kolekce nábytku byla zhotovena roku 1913 pražským družstvem Artěl podle návrhu architekta Pavla Janáka (1882-1956). Skládá se ze dvou částí - obývacího pokoje a ložnice. Nábytek byl vyroben pro dr. Františka Závišku a jeho manželku Milku, oba rodáky z Velkého Meziříčí.

Reprezentativní interiér zřejmě souvisí se Záviškovou kariérou - po návrhu z roku 1912 byl tento přední český matematik a fyzik působící v Praze jmenován roku 1914 mimořádným profesorem Karlovy univerzity.

Do velkomeziříčského muzea se nábytek dostal darem paní Milky Záviškové v roce 1965 u příležitosti odhalení pamětní desky manželovi, oběti nacismu, na rodném domě.


VE ZNAMENÍ SEDMI PER

Expozice poskytuje návštěvníkům muzea základní údaje o historii i současnosti města.

V samotném úvodu je představen městský znak - sedm bílých orlích per zasazených do zlatého perizonia zakončeného na každé straně jedním trojlístkem téže barvy, to vše v červeném poli.

Návštěvník je pak seznamován s dějinami města (hlavními událostmi, které jsou důležité pro Velké Meziříčí, významnými budovami či různými institucemi), může porovnat způsob života ve městě a na vesnici a nahlédne do tajů řemesel a průmyslu (soukeníci, klihárny, koželužna či ševcovská dílna). Seznámí se rovněž s kulturou, vzděláním, uměním a dalšími obory vědění, které provázejí člověka během života.