Zámecký adventní koncert       10. 12. 2023

28.11.2023

Velkomeziříčské muzeum připravilo na druhou adventní neděli vánoční koncert souboru Musica Festiva. Návštěvníci zámku vyslechli tradiční vánoční skladby v podání sopranistky Olgy Vít Krumholzové, kytaristy Petra Štěpána, houslistky Dagmar Virtové a hobojistky Gabriely Plaché. Během koncertu zazněla například Schubertova Ave Maria, Alžbětínská serenáda či klasické koledy Chtíc, aby spal či Tichá noc, svatá noc.