Vývěsní štít

20.04.2023

Vývěsní štíty bývaly umístěny nad vchodem do domu či dílny, kde bylo provozováno řemeslo, popřípadě se tam nacházela nějaká další provozovna. Některé z nich můžeme považovat i za malá umělecká díla a dodnes jsou cenným dokladem historie uměleckého řemesla. Štíty byly v minulosti mnohem více umírněné a svým provedením ve většině případů odkazovaly k názvu hostince či dílny.

Hostinec U Zlatého lva byl známý také jako hotel Mottl, jelikož od roku 1924 patřil právě Františku Mottlovi. Není určitě překvapením, že motiv vývěsního štítu zcela odpovídá názvu, tudíž je v tmavém rámu umístěn zlatý lev stojící na zadních a mající korunu na hlavě.