Výtvarné umění

30.03.2023

Téměř všichni významní výtvarníci velkomeziříčského regionu jsou zastoupeni ve sbírkovém fondu muzea. Fond byl rozšiřován od počátku 20. století, kdy byla nakupována díla významných autorů regionu. Poměrně rozsáhle je zastoupena tvorba velkomeziříčské malířky Zdenky Vorlové-Vlčkové. V roce 1959 získalo muzeum tento soubor jako pozůstalost po jejím manželu profesoru Josefu Vlčkovi.

V depozitáři je uložen také soubor zhruba šesti desítek lidových obrázků na skle z 19. století se zpodobněním jednotlivých světců. Tyto obrázky malované na rubu skleněné tabulky byly oblíbeny nejen pro svoji barevnost, ale především kvůli jejich křesťanské tematice. Nalezneme mezi nimi například svatého Martina na koni, svatého Jiřího bojujícího proti drakovi či svatou Barboru s kalichem, který připomíná její obrácení na víru.