Výstava 130 let Muzea Velké Meziříčí

08.11.2023

Velkomeziříčské muzeum si letos připomíná 130 let své existence. Ve výstavním sále si můžete prohlédnout průřez sbírkovými fondy, seznámit se s bohatou historií muzea, jeho vývojem a řediteli. Návštěvníci se dozvědí, že osud této instituce nebyl vždy jednoduchý, že se sbírkové předměty několikrát stěhovaly, až nalezly své místo na velkomeziříčskému zámku. 

Psané materiály doplňuje řada sbírkových předmětů, které návštěvníkům přibližují sbírkotvornou činnost muzea. Vystaveny jsou předměty z fondu militarií, řemesel, textilu či archeologie. Nechybí ani ukázka mincí, starých tisků či přírodovědy.

Otevírací doba: denně kromě soboty 9.00-12.00, 13.00-16.00

Vstupné: dospělí 40 korun, děti 20 korun