Vějíř

28.03.2023

dřevo, papír
1895

Samostatnou kapitolu módních doplňků, které plnily i velmi praktickou funkci, byly vějíře. Ve sbírkách se u nás nacházejí především papírové vějíře, které často sloužily také jako upomínkové předměty. Z těch stojí za zmínku vějíř z roku 1895 z pražské Národopisné výstavy českoslovanské, kde je tužkou u jedné z vyobrazených budov připsáno, že se jedná o horácký statek odboru Velké Meziříčí. Na zadní straně se pak nacházejí reprodukce dobových reklam z konce 19. století. Výstava se konala v Královské oboře od května do října 1895 a přivítala přes 2 miliony návštěvníků.