Úvodnice

30.08.2023

Součástí narození dítěte byl i církevní obřad zvaný úvod, kdy bylo matce udělováno požehnání při prvním příchodu do kostela po porodu. Ženy přicházely ve svátečním oděvu, v některých regionech byla žena zahalena do plachty zvané úvodnice, kterou částečně ovinula i dítě. Tyto pleny dostávaly nevěsty před svatbou od své matky či kmotry. Ve sbírkách muzea se nacházejí úvodnice především z 19. století, a to například z Rohů, jižních Čech a samozřejmě i z Velkého Meziříčí. Na pleně ze Znetínku je mezi motivy drobných květů a různých písmen vyšit dokonce i letopočet 1861, což by mohl být rok zhotovení.