Sv. Kateřina

28.03.2023

2. polovina 15. století
390x87 mm

Základem archeologické sbírky velkomeziříčského muzea je hodnotná sbírka kachlů z 15. a 16. století, které byly nalezeny při stavebních úpravách ve městě v průběhu 20. století.

Při rekonstrukci domu na Horním městě bylo v roce 1933 nalezeno hned několik kachlů datovaných do 15. století. Díky městskému tajemníkovi Karlu Janíčkovi, který byl zároveň spolupracovníkem muzea, se podařilo nález zachovat a uložit v muzeu. Rozlámané části byly tehdy muzejníky sestaveny do co nejreálnější podoby. Můžeme předpokládat, že kachle pocházejí z dílny, která se v místě nálezu pravděpodobně nacházela.

Právě z nálezu na Horním městě pochází kachel s motivem svaté Kateřiny Alexandrijské. Tento reliéf představuje vzácnou ikonografickou variantu, kde se ideově poražený císař Maxentius svíjí světici u nohou. Kateřina drží lilii a holubici.