Přírodověda

30.03.2023

Velkou část tvoří ornitologie, které dala základ sbírka Karla Kořínka a Rudolfa Divíška, jež mapuje region Horácka. Jsou zde tedy zastoupeny i ty druhy, které již v okolní přírodě nenalezneme. 

Dále je zastoupena mineralogie, opět čerpající z minerálů zdejšího kraje. Mineralogická sbírka byla ve 20. letech minulého století budována především díky úsilí Karla Kořínka, ředitele měšťanské školy. Příchozí tak mohou obdivovat nejen různé druhy křemenů, ale třeba také nerostné útvary oválného až kulovitého tvaru, které nesou název "heřmanovské koule". Ty nejsou tvořeny jedním minerálem, ale jsou složeny hned z několika minerálních druhů. Složení jádra koulí je pak světovým unikátem.

Ve 30. letech minulého století věnoval muzeu majitel tehdejší Alpy František Sáblík svoji sbírku mořských konchylií. Ve Vídni vznikla roce 1897 firma, která zpracovávala mořské houby, rovněž s touto komoditou obchodovala. V roce 1920 však přesunul Sáblík výrobu do velkomeziříčského areálu na Horním městě. Sáblíkova sbírka zahrnuje ulity a lastury nejrůznějších velikostí, mořské houby, korály, preparáty mořských ryb či krunýře karety obrovské.

V přírodovědné části sbírek je zastoupena i unikátní paleontologická sbírka pocházející z pozůstalosti profesora Vladimíra Žďárského.