Otisk listu

28.03.2023

Paleontologická sbírka pochází z pozůstalosti středoškolského profesora a ředitele velkomeziříčského gymnázia Vladimíra Žďárského.

Otisk taxodia z období třetihor byl nalezen v oblasti Břešťan u Duchcova.