Nábytek

30.03.2023

Soubor nábytku není rozsáhlý, nicméně sbírku tvoří nábytkové soubory, které dokumentují úroveň bytové kultury v měšťanském i venkovském prostředí. Asi největším souborem je lidový nábytek z Mohelna, jedná se o vybavení celé světnice. 

Měšťanský prvek je zastoupen vybavením salonu z počátku 19. století, dále pak z počátku 20. století pochází nábytkový soubor, který vytvořil velkomeziříčský stolař. Jedná se o pánský secesní salon a pracovnu.

Nejvýznamnějším souborem je ovšem kubistický nábytek, který byl vytvořen pražským nábytkovým družstvem Artěl v roce 1913 na objednávku pro profesora Františka Závišku, velkomeziříčského rodáka, který působil na Karlově univerzitě v Praze. Jedná se o vybavení pracovny, ložnice a salonu a byl navržen architektem Pavlem Janákem.