Militaria

30.03.2023

Ve sbírce muzea lze nalézt jak zbraně lovecké, tak i vojenské. Zastoupeny jsou zbraně palné i chladné, základ sbírky loveckých zbraní tvoří soubor věnovaný ve 30. letech minulého století továrníkem Antonínem Jelínkem.

Vojenské zbraně reprezentují křesadlové i perkusní pistole. Ovšem objevují se i pušky se systémy Mosin-Nagant, Winchester, Mauser, Dreyseho jehlovky a další. Rozsáhle je zastoupena tvorba puškaře Matyáše Novotného, který byl dvorním dodavatelem vídeňského dvora a měl po nějaký čas dílnu v Litoměřicích.

Součástí sbírek jsou také  výstroj a další artefakty z obou světových válek. V depozitáři nalezneme jídelní vybavení v podobě polních lahví a misek, vojenské identifikační štítky či protiplynové masky. Z první světové války se také dochovaly pamětní skříňky či malé pomníčky, které připomínají jednotlivá tažení či boje. Skříňka uložená v depozitáři obsahuje památky na boj 33. pěšího pluku v roce 1918 na italském bojišti u Doss Alto. Nalezneme zde kameny z bojiště, obratel, granátové střepiny, náboj a nábojnice.

Příkladem lidské činorodosti jsou výrobky z materiálů posbíraných na bojišti, kdy hovoříme o tzv. zákopovém umění. V našem případě se jedná o několik předmětů vyrobených z nábojnic, mezi kterými se nachází i stojánek na pera s kalamářem, který vyrobil jeden z ruských legionářů.