Matka cechu

30.10.2023

Nejdůležitějším předmětem cechu byla vždy cechovní pokladnice, které se říkalo matka cechu. Do ní byly vkládány nejen peníze, ale také artikule, výuční listy, pečetidla a někdy i ferule. Jejím otevřením bývalo zahajováno cechovní zasedání. V našem depozitáři a v expozicích nalezneme truhlice mlynářského, krejčovského, zednického, truhlářského a kolářského či punčochářského cechu. Často jsou na truhlicích vyvedeny atributy spjaté s oním konkrétním cechem, takže v případě mlynářů se jedná o kolo, kružidlo a sekyru, pokladnice zednického cechu je ozdobena motivem trojúhelníku a zednického kladiva se lžící. Ve většině případů jsou pokladnice opatřeny také letopočtem. Například truhlice krejčích, která se do muzea dostala darem v roce 1927, nese letopočet 1780.