Historické slavnosti (2. a 3. září)

05.09.2023


Rakousko-uherský císař František Josef I. a německý císař Vilém II. se po 114 letech opět setkali na zámku ve Velkém Meziříčí. První zářijový víkend se uskutečnily tradiční historické slavnosti, které se v letošním roce nesly v duchu císařských manévrů.

Téma císařských manévrů nebylo zvoleno náhodně, i když se letos nejedná o kulaté výročí. Letošní rok byl totiž Národním památkovým ústavem vyhlášen Rokem Harrachů a velkomeziříčské muzeum se historickými slavnostmi do tohoto celostátního projektu zapojilo.  Hostitelem vojenských manévrů v září roku 1909 byl totiž majitel velkomeziříčského zámku hrabě František Harrach.

Pro návštěvníky byl připraven program jak na hlavním nádvoří, tak i v zámeckém parku. Program na pódiu nabídl divadelní představení, dobové módní přehlídky či hudební vystoupení v podání C. a k. komorního orchestru z Bratislavy.

V zámeckém parku si příchozí mohli prohlédnout vojenské ležení a armádní výzbroj, navštívit polní poštu, zastřílet si ve flobertkové střelnici či ochutnat pokrmy z vojenské kuchyně.

Po celý víkend bylo možné také navštívit zámecké a muzejní expozice, kterými prováděly kostýmované průvodkyně. Ve výstavním sále v přízemí hlavní budovy byla přístupná výstava věnovaná hraběti Františku Harrachovi. Ta představila tuto významnou osobnost první poloviny 20. století nejen jako majitele velkostatku a hospodáře, ale také jako cestovatele a podporovatele řady charitativních spolků.