Fonografický váleček

19.06.2024

Fonograf byl přístroj za přehrávání a zaznamenávání hlasu. V našem depozitáři k němu nalezneme kolekci dvaceti fonografických válečků, které můžeme považovat za nejstarší typ moderního masově vyráběného zvukového nosiče. Na přelomu 19. a 20. století se při výrobě forem pro odlévání kopií válečků používalo malé množství zlata. Díky tomu byly tyto Edisonovy válečky v německy mluvících zemích označovány jako "Goldguss Walzen" a každý se nachází ve vlastním papírovém obalu s výrobním číslem. Například pod číslem 16525 se skrývá Píseň Toreadora z Bizetovy Carmen.