Cechovní konvice

28.03.2023

Cechovní nádoby, především pak konvice, můžeme obecně řadit mezi velmi honosné práce. Tyto konvice byly užívány při jednání cechu jako nepostradatelný prvek, stejně jako například cechovní pokladnice. Ve sbírkách meziříčského muzea se nacházejí hned dvě tyto cínové konvice, obě jsou zhruba 40 cm vysoké. Starší z nich je označena letopočtem 1549 a nese na sobě vyrytý znak cechu řemesla kovářského, kosařského a kolářského.