Muzeum Velké Meziříčí je příspěvkovou organizací města. Shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje sbírky převážně regionálního charakteru, přičemž také zajišťuje služby pro badatele v muzejním archivu a knihovně. Vedle provozování stálých expozic muzeum pořádá také krátkodobé tematické výstavy a řadu dalších kulturních a společenských akcí.


SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Svatební obřady

Obřady se u nás konají pouze o sobotách během sezóny (květen-říjen), a to ve 12.00 a 13.00.

CHCI SVATBU NA ZÁMKU

Programy pro školy

Tematické programy pro žáky prvního i druhého stupně jako doplněk aktuálních výstav.

CO JE PRÁVĚ K MÁNÍ?

Komentované prohlídky města

Naši průvodci znají každý kámen v historickém centru města.

TO CHCI ZKUSIT!