Bylo nebylo aneb JAK V MEZIŘÍČÍ MUZEUM VZNIKALO

18.04.2023

září - prosinec 2023

  • první muzeální snahy a sbírky ve městě
  • ing. Antonín Večeř a významné osobnosti spojené s muzeem
  • činnost muzea v časové linii
  • soutěž Hádej, co to je?
  • pro ZŠ - 1. a 2. stupeň, SŠ, dospělé, seniory
  • 45 - 60 minut