Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Meziříčský betlém byl na výstavě v Třebíči

Číst dál...

Zprávičky

Během zimní sezony

jsou uzavřeny všechny expozice včetně výstavního sálu. Těšíme se na Vaši návštěvu na jaře 2019.

 

Zámek, původně  hrad, byl vybudován před polovinou 13. století, nepřímo je doložen k roku 1236, kdy se jako svědek uvádí Budislav z Meziříčí, příslušník významného moravského rodu erbu křídla (pánové z Meziříčí, z Tasova, z Lomnice),  který kolonizoval tuto oblast. Pánové z Lomnice drželi Meziříčí až do konce 14. století. Dali městu i svůj znak: sedm bílých orlích per v červeném poli svázaných zlatou stuhou.

V druhé polovině 14. století byl rozšířen o křídlo na severní straně, jehož existenci dnes připomínají pouze sklepy pod vnitřním nádvořím zámku.

Na počátku 15. století se vlastníci hradu, páni z Kravař, zaměřili především na vybudování mocně opevněného předhradí.  Před polovinou 15. století, kdy se majiteli stávají opět pánové z Lomnice, byla upravena i jeho vnitřní část.

Přestavba středověkého hradu na pohodlnější sídlo zámeckého charakteru se uskutečnila během první poloviny 16. století. Tuto radikální dlouhodobou stavební akci dokončil  známý renesanční kavalír a věhlasný stavebník Jan z Pernštejna, který v letech 1528 - 1548 Meziříčí vlastnil. V druhé polovině 16. století  byla majitelkou zámku Alenou Meziříčskou z Lomnice, upravena vstupní část předzámčí, což potvrzují znaky a pamětní nápis s letopočtem 1578 na věžové bráně. Ve vnitřním nádvoří byla ve skále vylámána studna. Náležitě byly také upraveny interiéry vnitřního zámku, výzdobu prostoru nádvorní lodžie doplnila fresková ornamentální výmalba doplněná o iluzivní edikuly se znaky stavebníků.

Pronikavá barokizace zámku se uskutečnila za dědiců Arnošta Františka hr. Ugarte, jimiž byli jeho synové Jan a František Ferdinand. V roce 1723 zámek vyhořel, a tak bylo přistoupeno k jeho rozsáhlé přestavbě. Hrubou stavbu provedli velkomeziříčští  poddaní, dokončil ji v průběhu roku 1733 pražský stavitel Ferdinand Václav Špaček. Přestavbou vzniklo především dnešní vstupní křídlo vnitřního zámku, jehož dominantou se stal trojosý rizalit se střechou vyhnanou do barokní báně s lucernou.

Počátkem 20. století bylo znovu vyzděno západní průčelí nad goticko-renesanční lodžií. Byla také snesena barokní báň nad vstupním rizalitem. V současné době je zámek průběžně opravován.

.....     - 1399    pánové z Lomnice a Meziříčí

1399 - 1416    Lacek z Kravař a Helfenštejna

1416 - 1447    pánové z Kravař a Plumlova

1447 - 1528    pánové z Lomnice

1528 - 1552    pánové z Pernštejna

1552 - 1592    Heldtové z Kementu

1592 - 1649    Berkové z Dubé a Lipého

1649 - 1676    hrabata z Kounic

1676 - 1735    hrabata z Ugarte

1735 - 1742    Leopold vévoda Šlesvicko - Holštýnský

1742 - 1764    Marie Eleonora Holštýnská, provdaná vévodkyně z Guastally a Sabionetty

1764 - 1812    Eleonora Öttingen - Spielberg, provdaná princezna Liechtensteinová

1812 - 1819    Mořic princ Liechtenstein

1819 - 1899    Leopoldina Liechtensteinová, provdaná princezna Lobkowiczová

1899 - 1908    Rudolf princ Lobkowicz

1908 - 1937    František Maria Alfred hrabě Harrach

1937 - 1948    Josefa Harrachová, provdaná Podstatzká - Lichtenstein

1948 - 1995    státní majetek

1995 - 2000    Josefa Podstatzká - Lichtenstein

2000 - dosud   Maria a Jan Podstatzký - Lichtenstein