Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Výstava obrazů Pavly Kamanové (od 14. dubna)

Číst dál...

Zprávičky

 

Zámek, původně  hrad, byl vybudován před polovinou 13. století, nepřímo je doložen k roku 1236, kdy se jako svědek uvádí Budislav z Meziříčí, příslušník významného moravského rodu erbu křídla (pánové z Meziříčí, z Tasova, z Lomnice),  který kolonizoval tuto oblast. Pánové z Lomnice drželi Meziříčí až do konce 14. století. Dali městu i svůj znak: sedm bílých orlích per v červeném poli svázaných zlatou stuhou.

V druhé polovině 14. století byl rozšířen o křídlo na severní straně, jehož existenci dnes připomínají pouze sklepy pod vnitřním nádvořím zámku.

Na počátku 15. století se vlastníci hradu, páni z Kravař, zaměřili především na vybudování mocně opevněného předhradí.  Před polovinou 15. století, kdy se majiteli stávají opět pánové z Lomnice, byla upravena i jeho vnitřní část.

Přestavba středověkého hradu na pohodlnější sídlo zámeckého charakteru se uskutečnila během první poloviny 16. století. Tuto radikální dlouhodobou stavební akci dokončil  známý renesanční kavalír a věhlasný stavebník Jan z Pernštejna, který v letech 1528 - 1548 Meziříčí vlastnil. V druhé polovině 16. století  byla majitelkou zámku Alenou Meziříčskou z Lomnice, upravena vstupní část předzámčí, což potvrzují znaky a pamětní nápis s letopočtem 1578 na věžové bráně. Ve vnitřním nádvoří byla ve skále vylámána studna. Náležitě byly také upraveny interiéry vnitřního zámku, výzdobu prostoru nádvorní lodžie doplnila fresková ornamentální výmalba doplněná o iluzivní edikuly se znaky stavebníků.

Pronikavá barokizace zámku se uskutečnila za dědiců Arnošta Františka hr. Ugarte, jimiž byli jeho synové Jan a František Ferdinand. V roce 1723 zámek vyhořel, a tak bylo přistoupeno k jeho rozsáhlé přestavbě. Hrubou stavbu provedli velkomeziříčští  poddaní, dokončil ji v průběhu roku 1733 pražský stavitel Ferdinand Václav Špaček. Přestavbou vzniklo především dnešní vstupní křídlo vnitřního zámku, jehož dominantou se stal trojosý rizalit se střechou vyhnanou do barokní báně s lucernou.

Počátkem 20. století bylo znovu vyzděno západní průčelí nad goticko-renesanční lodžií. Byla také snesena barokní báň nad vstupním rizalitem. V současné době je zámek průběžně opravován.

.....     - 1399    pánové z Lomnice a Meziříčí

1399 - 1416    Lacek z Kravař a Helfenštejna

1416 - 1447    pánové z Kravař a Plumlova

1447 - 1528    pánové z Lomnice

1528 - 1552    pánové z Pernštejna

1552 - 1592    Heldtové z Kementu

1592 - 1649    Berkové z Dubé a Lipého

1649 - 1676    hrabata z Kounic

1676 - 1735    hrabata z Ugarte

1735 - 1742    Leopold vévoda Šlesvicko - Holštýnský

1742 - 1764    Marie Eleonora Holštýnská, provdaná vévodkyně z Guastally a Sabionetty

1764 - 1812    Eleonora Öttingen - Spielberg, provdaná princezna Liechtensteinová

1812 - 1819    Mořic princ Liechtenstein

1819 - 1899    Leopoldina Liechtensteinová, provdaná princezna Lobkowiczová

1899 - 1908    Rudolf princ Lobkowicz

1908 - 1937    František Maria Alfred hrabě Harrach

1937 - 1948    Josefa Harrachová, provdaná Podstatzká - Lichtenstein

1948 - 1995    státní majetek

1995 - 2000    Josefa Podstatzká - Lichtenstein

2000 - 2016   František, Maria a Jan Podstatzký - Lichtenstein

2016 - 2021   Maria a Jan Podstatzký - Lichtenstein