Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Zprávičky

V první části muzea je představena sbírka militarií, a to jak chladné, tak i palné zbraně. Sbírka obsahuje i plátovou zbroj z období třicetíleté války. 

Následuje kolekce orientálních předmětů, které byly shromážděny především Rudolfem Lobkovicem a Františkem Harrachem.

Poslední místností věnující se sbírkám majitelů je velký sál, který je zařízen převážně barokním nábytkem. Přináší rovněž portréty řady významných osobností.

muzeum 097 muzeum 203