Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Výstava obrazů Pavly Kamanové (od 14. dubna)

Číst dál...

Zprávičky

Knihovna muzea shromažďuje, eviduje, zpracovává a zpřístupňuje:

1) literární dokumenty sbírkové i nesbírkové povahy;
2) dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu;
3) dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea;
4) dokumenty pro potřebu odborné i široké veřejnosti.

Knihovna je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejná, přístupná každému, kdo je ochoten se řídit knihovním řádem.

K dispozici je nejen literatura týkající se regionu, ale čtenáři zde naleznou také tituly z oboru historie, umění, numismatiky, náboženství, pozemních komunikací, etnografie, politiky či vlastivědy.

Knihovna má zpracováno a zaevidováno zhruba pět set kusů starých tisků (tímto termínem jsou označovány knihy vytištěné v letech 1501-1800) a dalších publikací z devatenáctého a počátku dvacátého století. Většina těchto starých titulů jsou knihy duchovního obsahu (bible, sbírky kázání, modlitební knihy), vedle toho se zde objevuje i beletrie, lékařské knihy a cestopisy. K nejstarším exemplářům patří Bible Severýnova z roku 1529 či Historie církevní z roku 1594 z tiskárny Daniela Adama z Veleslavína.

Zhruba devatenáct set titulů je umístěno v konzervačním fondu, kde jsou knihy evidovány jako sbírkové předměty. Do fondu jsou zařazeny tituly, které se vážou k oblasti Velkomeziříčska. Patří sem rovněž knihy, které byly ve městě vydané nebo jejichž autoři z tohoto regionu pocházejí. Příkladem mohou být Šaškovy tisky nebo dílo Jakuba Demla.

Muzeum rovněž odebírá několik periodik, jako je Časopis Matice moravské, Český časopis historický, Numismatické listy, Vlastivědný věstník moravský, Český lid, Velkomeziříčsko nebo Vysočina.

V knihovně se archivují výtisky Velkomeziříčska již od roku 1919, kulturní zpravodaje, Časopis Matice moravské od roku 1872, Filozofický časopis, Lumír či Květy z devatenáctého a počátku dvacátého století. Podrobnější seznam je umístěn na webových stránkách muzea.

Některé knihy je možné vypůjčit si pouze prezenčně, jiné si mohou čtenáři odnést s sebou domů.

 

Návštěvníci knihovny mohou čerpat informace z knih a časopisů především z oborů:
  •  
historie, dějiny

archeologie, numismatika

národopis, vlastivěda, etnologie

filozofie, muzeologie, politika, náboženství

umění

dálnice, pozemní komunikace

geologie, přírodověda, zemědělství

 

V současnosti knihovna odebírá tato periodika:

Časopisy:
        Časopis Matice moravské
Časopis Moravského muzea
Český lid
        Český časopis historický
Jižní Morava
Muzejní a vlastivědná práce
Numismatické listy
Silniční obzor
Vlastivědný věstník moravský
Zprávy památkové péče
        Beton
 
Noviny:
Velkomeziříčsko
Vysočina
        Medřičské listy
 
Sborníky:
Vlastivědný sborník Vysočiny
Západní Morava
 
V knihovně také najdete například:
Velkomeziříčsko od r. 1919
Kulturní zpravodaje města
        Časopis národního muzea
Časopis Matice moravské od r. 1872
Český lid
Geologický průzkum
Filosofický časopis
Listy filologické
Květy
Ochrana přírody
Lumír
Vesmír
Lidé a země
Český časopis historický

 

Kontakt:

Dana Cejnková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tel.: 566 522 206