Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Výstava Jany Mikyskové (8. června - 2. července 2017)

MOD_ARTICLES_NEWS_READMORE

Zprávičky

Změny v otevírací době 30. června a 1. července

V pátek 30. července bude od 15 hodin z technických důvodů uzavřen celý zámecký areál.

V sobotu 1. července budou v době od 10 do 14 hodin uzavřeny šlechtické salony. Muzejní expozice zůstanou otevřeny.

CES - Centrální evidence sbírek muzejní povahy ČR

Podrobnější informace o jednotlivých sbírkách naleznete v kategorii SBÍRKOVÉ FONDY.

Sbírky byly shromážděny u příležitosti krajinské výstavy, která se ve Velkém Meziříčí konala v roce 1893. Následně byly rozšiřovány až do dnešní podoby. Po roce 1948 přešlo muzeum pod správu Městského národního výboru. Od roku 1950 získávalo tedy prostředky na svoji činnost jako příspěvková organizace města. Od 1. 8. 1953 bylo převedeno pod Okresní národní výbor ve Velkém Meziříčí a sbírky se staly součástí okresního muzea. Po roce 1961 bylo muzeum městské a od roku 1982 spadalo pod Okresní muzeum ve Žďáře nad Sázavou.

Od roku 1990 je opět muzeem městským, sbírkové fondy ovšem odstátněny nebyly, v Centrální sbírkové evidenci MK ČR jsou zapsány jako státní. Od roku 1996 již muzeum nabývá sbírky jako městské.

V průběhu staletí byly jednotlivé sbírkové fondy muzea rozšiřovány formou akvizicí, darů, pozůstalostí a vlastním sběrem muzejních pracovníků.
 
Kontakt:

Mgr. Irena Tronečková

JLIB_HTML_CLOAKING

Tel.: 566 522 773