Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

700 let Řádu rytířů Kristových (od 28. července 2019)

Číst dál...

Zprávičky

V sobotu 14. září

od 11 do 14 hodin budou z důvodu konání svatebních obřadů uzavřeny šlechtické salony. Ostatní prohlídkové trasy zůstanou v provozu.

Začátek června patří tradičně Evropského festivalu filozofie, v rámci něhož se v zámeckém areálu uskutečnilo hned několik akcí. První z nich byl koncert Jany Vondů a Anežky Gebauerové, který se konal po skončení vernisáže absolventů gymnázia a vnitřním zámeckém nádvoří.

Nedělní odpoledne patřilo tradičně dětským divákům. Pro zaplněné vnitřní nádvoří byla odehrána klasická pohádka Sůl nad zlato. Nedělní program pak pokračoval večerním koncertem Pavla Žalmana Lohonky.

Třetím divadelním představení si připravilo Filozofické divadlo FF MU. Velkomeziříčským divákům představilo nové nastudování hry Pro dobrou věc - hra o dobrém, o špatném a o tom, jak jedno poznat od druhého.

Fotogalerii naleznete zde

Výstava bývalých absolventů velkomeziříčského gymnázia byla zahájena ve zcela zaplněném výstavním sále. Úvodního slova se po ředitelce muzea Ireně Tronečkové ujali ředitel Jupiter clubu Milan Dufek a ředitel gymnázia Aleš Trojánek. Po odborné stránce hosty s výstavou seznámila autorka celého konceptu Eva Kočí Valová.

Ta každého z vystavujích stručně představila a shrnula několika slovy jeho tvorbu. Přičemž zmínila, že mezi maturitními ročníky nejmladšího a nejstaršího vystavujícího je neuvěřitelných 59 let.

Přítomni byli nejen autoři děl a jejich rodiní příslušníci, ale také zástupci pedagogického sboru gymnázia, současní a bývali studenti a další příznivci výtvarného umění z řad široké veřejnosti.

Šermířské vystoupení pod širým nebem a atmosféra nočního zámku čekala na návštěvníky Festivalu muzejních nocí, který se letos uskutečnil již popatnácté.

Na příchozí čekala šermířská vystoupení v podání Bravo teamu a společnosti historického šermu Morias. Prohlídky se konaly každou celou hodinu na vnitřním nádvoří zámku. První skupina odešla úderem sedmé hodiny, poslední představení začalo hodinu před půlnocí.

Na návštěvníky čekalo zhruba půlhodinové šermířské představení, poté se přesunuli do vnitřních prostor, kde si mohli volně prohlédnout zámecké a muzejní expozice. 

Fotogalerii naleznete zde

V rámci Dnů soukromých hradů a zámků se uskutečnil koncert sopranistky Michaely Prokopcové a altistky Lenky Šimůnkové za klavírního doprovodu Michala Hanuše. Posluchači si vyslechli Dvořákovy Moravské dvojzpěvy.

Koncerty se uskutečnily v sobotu 25. května v 15 a v 17 hodin v zámecké jídelně velkomeziříčského zámku. Po skončení každého koncertu měli návštěvníci možnost prohlédnout si muzejní expozice.

Akci, do které se zapojí i velkomeziříčský zámek, pořádá Asociace majitelů hradů a zámků, které je rodina Podstatzkých-Lichtensteinů členem. Cílem celorepublikové akce je přiblížit návštěvníkům rozmanitost a hodnotu kulturního dědictví, o které pečují soukromí vlastníci. Napříč celou republikou se zapojilo jednadvacet objektů, které upořádají festivaly, koncerty či speciální prohlídky. 

Fotogalerii naleznete zde

Zhruba sto dvacet návštěvníků si prohlédlo zámecké a muzejní expozice v sobotu 18. května. Lidé tak využili možnosti bezplatného vstupu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí.

Pokud měli návštěvníci zájem a dostatek času, mohli si prohlídku rozšířit ještě o návštěvu výstavy Svět panenek a sálu s freskovou výzdobou. Tyto prohlídkové trasy ale již byly zpoplatněny.

Zcela zdarma si mohli příchozí projít zámecké pokoje v prvním patře a muzejní expozice v patře druhém. Přičemž někteří z návštěvníků si přišli prohlédnout přímo konkrétní části muzea, a to například oddělení pozemních komunikací či depozitář vycpanin.

Spektrum příchozích bylo opravdu pestré. Ve skupinkách se nacházely jak místní rodiny s dětmi, které využily hezkého počasí k procházce, tak i turisté ze vzdálenějších koutů republiky, kteří využili možnost projít si všechny nabízené trasy.