Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Výstava obrazů Pavly Kamanové (od 14. dubna)

Číst dál...

Zprávičky

Poslední adventní neděli se zámek ve Velkém Meziříčí rozzářil svitem svíček a loučí, zahalil se do vánoční atmosféry a zcela zaplněná zámecká jídelna se proměnila v koncertní sál. Posluchačům se představilo osm hráčů souboru Babylonských trubačů se svým programem lovecké hudby s názvem Zámecké adventní vytrubování.

Závěr roku byl ve velkomeziříčském muzeu ve znamení výstavy Kouzlo myslivosti, a tak se toto téma promítlo i do prosincového programu. Hudebníci posluchačům zprostředkovali jak historickou loveckou hudbu, tak hudbu soudobou. Nechyběly ani ukázky praktické lovecké hudby, kterou myslivečtí trubači běžně hrají při honech a mysliveckých akcích.

Na začátku zazněly uvítací fanfáry z Hranické hubertské mše B-dur, následoval průvod honem v podobě hlaholů k poctě ulovené zvěře. Ze soudobé programní lovecké hudby se posluchači dočkali Cepských fanfár, Kouzla chrámu či Švýcarské polky z pera Petra Dudy a Petra Vacka. Nechyběla však ani lovecká hudba duchovní.

A jaký by to byl předvánoční čas, kdyby se sálem nerozezněla alespoň jedna koleda, a tak se hudebníci s posluchači rozloučili tradiční koledou Nesem vám noviny.

Babylonští trubači jsou souborem osmi mysliveckých trubačů, kteří se zabývají nejen praktickou loveckou hudbou se signály a hlaholy pro řízení honů a doprovázení mysliveckých ceremoniálů, ale rovněž hudbou koncertní.

Tematiku podzimních honů, přírody a zvířecích obyvatel lesa navozovala poslední letošní muzejní výstava nesoucí název Kouzlo myslivostí. Byla zahájena příznačně na svatého Huberta za přítomností více jak stovky hostů. Úvodního slova se ujala autorka výstavy Dana Cejnková, která pohovořila nejen o výstavě samotné, ale hostům představila poslání myslivosti.  O hudební doprovod vernisáže se postarali žáci meziříčské základní umělecké školy pod vedením Josefa Vaňhary.

Slavnostní vernisáží byla zahájena také výstava Jitky a Gabriely Bradáčových, které hostům představily svoji tvorbu. Jitka Bradáčová pohovořila o své životní cestě k fotografování, Gabriela Bradáčová zase pronesla pár slov o energetických koulích a o spolupracovnících, kteří mají na její tvorbě podílejí. Výstavní sálem se také rozezněl zpěv Terezy Bradáčové doprovázený tóny klavíru Pavly Kamanové.

Jelikož tento rok uplynulo 150 let od narození Zdenky Vorlové Vlčkové, připomenulo muzeum tuto významnou rodačku podzimní výstavou. Několik desítek hostů se sešlo v úterý 20. září ve výstavním sále muzea, aby si prohlédli nejen samotnou tvorbu akademické malířky, ale i další trojrozměrné exponáty pocházející z její pozůstalosti. Po úvodním slově autorky výstavy Evy Kočí Valové se mohli návštěvníci zaposlouchat do Lašských tanců Leoše Janáčka a rovněž do životního příběhu Zdenky Vorlové z úst již zmíněné Evy Kočí Valové.

Během prvního zářijového víkendu čekal na návštěvníky velkomeziříčského zámku pestrý venkovní program historických slavností. Ty se uskutečnily již poosmnácté, přičemž každý rok se nesou v jiném duchu. Lacka z Kravař jsme si naposled připomínali v roce 2016.

Pro návštěvníky byl připraven program jak na pódiu na nádvoří, tak i v zámecké parku. Na nádvoří se mohli těšit na šermířská vystoupení, historickou módní přehlídku či dobou hudbu. V sobotu krátce po půl druhé přijel i sám Lacek z Kravař, kterého přivítali zástupci městské rady.

Ožil ovšem také zámecký park, kde si lidé mohli prohlédnout vojenské ležení, chladné i palné zbraně, přihlížet bojové šarvátce, ochutnat dobová jídla či navštívit středověkou katovnu. Aby si slavnosti užili i ti nejmenší, byli pro ně v zámecké parku během nedělního odpoledne připraveni také poníci, na kterých se mohli povozit.

Sobotní program slavností začal ve třináct hodin, nedělní pak v pravé poledne. Vstup do areálu byl tradičně bezplatný.

Zajímavou novinkou letošního ročníku byl turnaj o zlatý řetěz ctihodné panny Elišky, do kterého se mohli zapojit i samotní návštěvníci. Začátek turnaje byl v sobotu 3. září v 10 hodin dopoledne v prostorách zámeckého parku, kde mohli příchozí z řad veřejnosti změřit své síly s ostatními lukostřelci. Úspěšní střelci pak postoupili do nedělního dopoledního finále. Kdo neměl odvahu se přímo zapojit, mohl po obě dvě dopoledne přijít sledovat výkony odvážných účastníků.