Po dlouhé odmlce způsobené protiepidemiologickými opatřeními se ve výstavním sále uskutečnila první letošní vernisáž. Od posledního slavnostního zahájení výstavy uplynulo celých 550 dnů. Zhruba šest desítek návštěvníků si tak nenechalo ujít slavnostní zahájení výstavy Světy v nás autora Borka Vytlačila z Ateliéru Krisans. Na příchozí čekala velkoformátová plátna především s portréty, ale nechyběla ani vyobrazení z Velkého Meziříčí. Významným prvkem, který se prolínal všemi obrazy, byly především výrazné barvy. O průvodní slovo se postarala Eva Kočí Valová.

vernisážjpg