Muzeum Velké Meziříčí

Novinky

Zprávičky

Telefonní číslo 566 522 773

funguje v průběhu měsíce ledna a února v omezeném provozu . Ředitelku organizace zastihnete na čísle: 778 777 168.

Telefonní číslo 566 522 206 zůstává v provozu.

Počátky městského musea jest položiti k pořádání krajské Národopisné, průmyslové, hospodářské, umělecké a hasičské výstavy pořádané ve Velkém Meziříčí r. 1893 od 26. srpna do 10. září.
Těmito slovy se začíná odvíjet příběh velkomeziříčského muzea v Pamětní knize městského musea. První zápis byl označen datem 8. června 1921 a podepsán paní Otilií Černou, zapisovatelkou, která sepsala tyto paměti „dle návodu bývalého jednatele výstavy ing. Ant. Večeře a končíc přeje, aby museum plníc úkoly jemu uložené rostlo a prospívalo městu i kraji."
 
 
1893
vznik muzea
1901
dokončení budovy gymnázia. Muzeum zde získalo dvě místnosti, ve kterých byly věci nadále uloženy
1912
do Meziříčí přichází berní ředitel J. F. Svoboda. Ten stál u zrodu muzea v Novém Městě na Moravě, kde předtím působil. Byl požádán, aby byl nápomocen rovněž při organizaci muzea v našem městě
1916
1. prosince byly městskou radou schváleny stanovy spolku Krajinského musea ve Velkém Meziříčí
1924
v uprázdněné staré škole na náměstí byly muzeu dvě místnosti pro oddělení přírodnin, cechovní a zemědělské
30. léta
v muzeu vzniklo legionářské oddělení a vydělilo se z něj (1931) zemědělské muzeum, které však mělo stejné personální obsazení i výstavní prostory jako muzeum krajinské
1931
muzeum získalo prostory na radnici, kam byly přestěhovány sbírkové předměty, zatímco archiv a knihovna byly ponechány v dosavadních prostorách na gymnáziu
2. světová válka
muzeum muselo uvolnit část prostor na radnici. Po roce 1945 se opět sbírkové předměty rozložily ve všech místnostech
1948
muzeum i archiv se přestěhovaly do budovy zámku, která byla znárodněna rodině Podstatzkých-Lichtenstein
1953
1. září převzal muzeum ONV Velké Meziříčí (od r. 1960 opět pod městskou správou)
1957
profesionalizace muzea. Původně bývaly sbírky zpřístupněny jen několikrát do roka, později v neděli dopoledne; Tomáš Dvořák jmenován správcem muzea (dříve jednatel a správce sbírek)
1959
od 1. února ředitelem muzea Josef Šabacký
1961
od 1. září ředitelkou Marie Benešová
1971
ředitelem jmenován Bohuslav Mikulášek, prom. fil. († 28. 3. 2009)
1976
muzeum bylo rozšířeno o prostory, které na zámku vznikly díky vystěhování porodnice
1980
otevření výstavy "D1 + D2"
1982
muzeum začleněno do Okresního muzea ve Žďáru nad Sázavou
1986
muzeum otevřelo výstavu "Mosty v ČSSR" a také v zámeckém parku instalovalo dřevěný most přivezený sem z Krásněvsi
1990
1. července muzeum osamostatněno jako příspěvková organizace města
1995
budova zámku navrácena původním majitelům (rodině Podstatzkých-Lichtenstein). Muzeum zůstalo v budově zámku v nájemním vztahu
1996
zpřístupnění Galerie synagoga
1997
od 12. června ředitelkou PhDr. Marie Ripperová
2002
zvažována další forma existence příspěvkové organizace. Muzeum silnic a dálnic ČR přejmenováno na Muzeum Velké Meziříčí
2006
od 1. března ředitelkou Irena Tronečková
2006
otevření stálé expozice "Cestou necestou..."
2008
otevření stálé expozice "Ve znamení sedmi per"
2011 uzavření Galerie synagoga