Muzeum Velké Meziříčí

banner1
Domů
A+ R A-

Vítejte na stránkách Muzea Velké Meziříčí

Email Tisk PDF

Muzeum Velké Meziříčí, které je příspěvkovou organizací Města Velké Meziříčí a členem Asociace muzeí a galerií ČR, sídlí v pronajatých prostorách zdejšího zámku. Ten je od roku 1995 opět v soukromém vlastnictví rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Naše muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje sbírky převážně regionálního charakteru (přírodovědné a historické). Menší část tvoří oddělení pozemních komunikací. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti zajišťujeme služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně, dále pak průvodcovské služby v expozicích i ve městě. Výsledky své odborné činnosti zprostředkováváme veřejnosti formou stálých expozic a výstav. Kromě toho pořádáme i další kulturní a společenské akce.

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!

Historie muzea

Email Tisk PDF
Počátky městského musea jest položiti k pořádání krajské Národopisné, průmyslové, hospodářské, umělecké a hasičské výstavy pořádané ve Velkém Meziříčí r. 1893 od 26. srpna do 10. září.
Těmito slovy se začíná odvíjet příběh velkomeziříčského muzea v Pamětní knize městského musea. První zápis byl označen datem 8. června 1921 a podepsán paní Otilií Černou, zapisovatelkou, která sepsala tyto paměti „dle návodu bývalého jednatele výstavy ing. Ant. Večeře a končíc přeje, aby museum plníc úkoly jemu uložené rostlo a prospívalo městu i kraji."

Exponát měsíce

Truhlička

H_5364_1_1024x681

Celý článek...