Muzeum Velké Meziříčí

banner1

Zprávičky

Omezení provozu 7. a 8. srpna
V pátek 7. 8. budou od 13 do 14.30 uzavřeny šlechtické salony. V sobotu 8. 8. budou šlechtické salony uzavřeny od 13 do 14 hodin (první prohlídka těchto místností půjde ve 14 hodin). Muzejní expozice budou v provozu bez omezení.
Domů
A+ R A-

Historické slavnosti 4.-6. září

Email Tisk PDF

1f957c0b-10973

Webové stránky k plánovaným historickým slavnostem naleznete zde.

 

Historické slavnosti připomenou třicetiletou válku

Velké Meziříčí se v září pomyslně přenese do doby Albrechta z Valdštejna a třicetileté války. První zářijový víkend se zámecký areál promění v dějiště historických slavností.

Oproti minulým rokům začnou slavnosti již v pátek večer, kdy budou hledáni a trestáni zběhové a verbována domobrana.

Po celý víkend se návštěvníci mohou těšit například na ukázky šermu, dobové hudby a tance, divadelní představení, výcvik vojska či historickou módní přehlídku.

Na nádvoří a v parku budou umístěny řemeslné stánky, ve kterých budou k vidění ukázky práce hrnčíře, sedláře a zpracování dřeva.

Otevřeny budou samozřejmě i zámecké a muzejní expozice, kde se příchozí setkají s kostýmovanými průvodci, kteří je seznámí nejen s historií zámku, ale také jim přiblíží období renesance. Opomenuta nezůstane ani třicetiletá válka, během které byli majiteli velkomeziříčského panství Berkové z Dubé a Lipé.

Vítejte na stránkách Muzea Velké Meziříčí

Email Tisk PDF

Muzeum Velké Meziříčí, které je příspěvkovou organizací Města Velké Meziříčí a členem Asociace muzeí a galerií ČR, sídlí v pronajatých prostorách zdejšího zámku. Ten je od roku 1995 opět v soukromém vlastnictví rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Naše muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje sbírky převážně regionálního charakteru (přírodovědné a historické). Menší část tvoří oddělení pozemních komunikací. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti zajišťujeme služby pro veřejnost v odborné muzejní knihovně, dále pak průvodcovské služby v expozicích i ve městě. Výsledky své odborné činnosti zprostředkováváme veřejnosti formou stálých expozic a výstav. Kromě toho pořádáme i další kulturní a společenské akce.

Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!

Exponát měsíce

Psí známka

H_6555_1

Celý článek...

Archiv exponátů měsíce